Usluge

Dom Ristić nudi potpunu negu, uključujući smeštaj, ishranu, medicinsku i drugu negu i prijatne trenutke druženja i razonode. Naše osoblje poklanja pažnju svakodnevnim aktivnostima i socijalnom životu naših klijenata.

Lokacija doma i kvalitet smeštaja daleko nadmašuju kvalitet smeštaja u užem delu grada i nude daleko bolju i zdraviju sredinu u kojoj stariji ljudi mogu da provedu svoje vreme.

U ishrani smo postavili visoke kriterijume kvaliteta, sa akcentom na uticaj koji hrana ima na zdravlje, tako da naš medicinski tim sarađuje u planiranju svakodnevne ishrane. Hrana se priprema u kuhinjskom prostoru koji zadovoljava sve najviše standarde, kako opremljenošću, tako i higijenom.